Evelien Reeuwijk vertrekt

Mededeling van het pastoraal team en de besturen van de parochies Thomas a Kempis, Christoffel en Norbertus.
De mededeling gaat over een wijziging in de samenstelling van het pastoraal team.

Per 1 januari 2019 zal pastor Evelien Reeuwijk onze parochies verlaten.
Zij treedt dan in dienst als pastoraal opbouwwerker in de parochie Heilige Lebuïnus in Deventer en omgeving en de parochie Heilig Kruis in Raalte en omgeving.
Pastor Reeuwijk is 12 jaar geleden in de parochie Thomas a Kempis begonnen en was de afgelopen 3 resp. 4 jaar ook pastor voor de parochies Christoffel en de Norbertus.
Wij feliciteren haar met deze benoeming.
Uiteraard komt er gelegenheid om afscheid van haar in onze parochies te nemen. Hierover zult u nog worden geïnformeerd.
Er is contact met het bisdom over de opvolging van pastor Reeuwijk.
Tot zover deze mededeling.

Reacties zijn gesloten.