Eten met de Paus

  1. Cursus 6: Ontmoetingen rond Paus Franciscus

“Soms denk ik dat we een bordje op de deur van de parochies moeten hangen met ‘Gratis toegang’. Parochies moeten hechte gemeenschappen zijn,
zonder bureaucratie, waarin de mensen centraal staan en waar de gave van de sacramenten te vinden is.

Zullen we in Lelystad een begin maken met die verbondenheid? Vijf avonden waarin we elkaar ontmoeten rond teksten en filmfragmenten van Paus Franciscus. Waarin we naar elkaar luisteren, met elkaar eten, samen bidden en delen wat het bij ons losmaakt.
Begeleiding: diakens André van Boven & Michael Buijkx

Data: Donderdag 5 en 12 okt, 9 en 23 nov en 7/14 dec
Tijdstip: 18:00 uur maaltijd, 19:15 uur inleiding, 21:30 uur einde
Plaats: Petruskerk te Lelystad
Opgave uiterlijk op 2 oktober 2023 a.vanboven@pastoraalteam.com

Reacties zijn gesloten.