Drievuldigheidszondag (26 mei)

Heel het jaar door richt het volk van God, verenigd in de Kerk, zijn eredienst tot de Vader, door de Zoon, in de eenheid van de heilige Geest.

Met Pasen staat onze Heer Jezus Christus centraal, de Zoon Gods, die geleden heeft, gekruisigd is en op de derde dag verrezen uit de dood.

Pinksteren is het feest van de heilige Geest, die voortkomt uit de Vader en de Zoon.

Op Drievuldigheidszondag belijden we ons geloof in de Allerheiligste Drie-eenheid. We brengen hulde aan en aanbidden onze drie-ene God, Vader, Zoon en heilige Geest.

Reacties zijn gesloten.