Doordeweekse vieringen hervatten

Beste allen,

Vanaf 1 september zal weer worden begonnen met de doordeweekse vieringen. Deze zijn inmiddels vermeld op het vieringenrooster van De Oversteek.

Het overzicht met doordeweekse eucharistievieringen heb ik als bijlage bijgevoegd.
Hieronder heb ik de doordeweekse eucharistievieringen en voorgangers ook per kerk vermeld:

Petruskerk te Lelystad:
Elke maandagavond om 19.30 uur: eucharistieviering. (Behalve op maandag 6 september i.v.m. de jaarlijkse priesterdag).
(Op de eerste maandagavond van de maand: pastoor Ton Huitink. Op de andere maandagavonden: pastor Jaap Scholten).
Elke maandagavond om 18.45 uur rozenkransgebed.
Elke tweede maandagavond van de maand, aansluitend op de eucharistieviering: eucharistische aanbidding.

Ludgeruskerk te Dronten:
Elke woensdagavond om 19.00 uur: eucharistieviering.
(Op de eerste, de derde en de vijfde woensdagavond van de maand: pastoor Ton Huitink. Op de tweede en de vierde woensdagavond: pastor Jaap Scholten).

Franciscuskerk te Nunspeet:
Onder voorbehoud: Elke tweede vrijdagochtend van de maand om 10.00 uur: eucharistieviering.
(Pastor Jaap Scholten).

De Voorhof te Biddinghuizen:
Elke derde vrijdagochtend van de maand om 10.00 uur: eucharistieviering.
(Pastor Jaap Scholten).

De Hoeksteen te Swifterbant:
Elke laatste vrijdagochtend van de maand (= de vierde of de vijfde vrijdag) om 10.00 uur: eucharistieviering.
(Pastor Jaap Scholten).

Indien de genoemde priester afwezig is, zal de viering komen te vervallen. Voor de komende periode zal maandag 6 september in Lelystad vervallen i.v.m. de jaarlijkse priesterdag.

(Voor wat betreft de tehuizen is het nog afhankelijk of men daar al weer wil vieren. Hierover is nu nog niets bekend. Diaken André van Boven zal in principe alle in vieringen in de tehuizen in de H. Norbertusparochie voorgaan, zodra er weer in de tehuizen zal worden gevierd).

Hartelijke groeten,

Carina Dijkhof-Hoekstra
Secretariaat H. Norbertusparochie

Reacties zijn gesloten.