De zevende vreugde van Maria

De zeven Vreugden van Maria

 De Tenhemelopneming (15 augustus) is de zevende vreugde van Maria:
1.    De Engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan  Maria
2.    Maria bezoekt haar nicht Elizabeth
3.    Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem
4.    De drie Koningen bezoeken het goddelijk Kind
5.    Jezus wordt in de tempel teruggevonden
6.    Jezus verrijst uit de doden
7.    Maria wordt ten hemel opgenomen.

Reacties zijn gesloten.