De heilige Jozef 19 maart

Op 19 maart vieren we het hoogfeest van de heilige Jozef.

Van de heilige Jozef weten we niet meer dan hetgeen het Nieuwe Testament over hem mededeelt, Zo kennen wij hem in de context van Jezus’ geboorte en kinderjaren: gewetensvol ten opzichte van moeder Maria, zich bewust van zijn vaderlijke zorg met betrekking tot Jezus. Daarom kenmerkt het Evangelie hem als rechtvaardig of rechtschapen, trouw in zijn verplichtingen jegens God en de mensen. De datum 19 maart hangt mogelijk samen met een gedachtenis van de aartsvader Jozef uit het Oude Testament, zoon van Isaac en kleinzoon van Abraham. Tot de algemene verering van de heilige Jozef hebben heiligen als Birgitta van Zweden, Teresia van Avila en Bernardinus van Siena veel bijgedragen.

Paus Pius IX heeft de heilige Jozef uitgeroepen tot beschermer van de kerk (1870). Paus Johannes XXIII heeft hem bijzonder aangeroepen als beschermheer van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965).

Reacties zijn gesloten.