Pastores team en bestuur (contact)

Secretariaat parochiebestuur
mevr. C. (Carina) Dijkhof-Hoekstra
Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten
secretariaat@parochienorbertus.nl
Openingstijden dinsdag-, woensdag en vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00. Tel: 0321-339537

Pastores team

  Pastores team

  Pastoor
  drs. A.J (Ton) Huitink
  tel. 06 – 205 706 69 (vrijdag vrij)
  a.huitink@pastoraalteam.com

  Pastor
  drs. J.M. (Jaap) Scholten
  tel. 06 – 311 793 54 (donderdag vrij)
  j.scholten@pastoraalteam.com

  Diaken
  drs. A.P. (André) van Boven
  tel. 06-575 411 73 (maandag vrij)
  a.vanboven@pastoraalteam.com

  Parochiebestuur

  Voorzitter
  Pastoor A.J. (Ton) Huitink

  a.huitink@pastoraalteam.com

  Technisch voorzitter
  dhr. A. (Tony) Merkelbach

  vicevoorzitter@parochienorbertus.nl

  Secretaris
  Dhr. E.A.M. (Edy) Staes
  secretaris@parochienorbertus.nl
  estaes.1@kpnmail.nl

  Penningmeester
  dhr. F.A.J. (Frans) Renne

  penningmeester@parochienorbertus.nl

  Adviseur gebouwen
  dhr. P.P.J.M. (Paul) Cryns

  paulcryns@parochienorbertus.nl

  Communicatie
  Mw. A.C. (Sandra) Cryns-Hop
  communicatie@parochienorbertus.nl