Communiceren in de Eucharistie

Met de komst van ons, pastor Hans de Vries en pastoor Hans Boogers, werd bij de weekendviering onmiddellijk duidelijk dat anders ter communie wordt gegaan dan voorheen. Restauratie van het verleden? Nee, echter wel hoe onze Rooms Katholieke Kerk er in haar traditie (betekent overlevering) in staat. Deze uitleg, catechese, willen wij u hier beknopt geven. 

Waarom gaat de priester als eerste ter communie?
De priester is de celebrant (voorganger). In de Eucharistie is Jezus zelf de Gastheer. Hij nodigt ons uit aan zijn tafel. De priester laat zien dat ook hij ‘ontvanger’ is en daarin de gelovigen voorgaat. Je kunt tenslotte alleen uitdelen wat je eerst zelf ontvangen hebt!
 
Communie: één of twee gedaanten?
Dat heeft alles te maken met wat wij vieren, het laatste Avondmaal van Jezus met zijn leerlingen. Hij gebruikte brood en wijn, die, zo geloven wij, in het Eucharistisch gebed worden Lichaam en Bloed van Jezus Christus.

De Kerk geeft aan, dat onder twee gedaanten kan worden gecommuniceerd, als het goed en waardig wordt uitgereikt. Er zijn twee manieren. De priester kan de hostie in de wijn dopen en hem bij de gelovige op de tong leggen. Of de gelovige kan de hostie op de hand ontvangen, die opeten en vervolgens de kelk aangereikt krijgen om daaruit te drinken.

Zelf indopen mag niet, omdat je de wijn dan niet ontvangt, maar zelf tot je neemt. Het gaat er juist om, dat we het sacrament ontvangen. Met honderd mensen uit een kelk drinken, is weinig hygiënisch. Op de tong communiceren zijn wij in Nederland niet gewend.

Pastoor Hans Boogers

Reacties zijn gesloten.