Clara van Assisië, 11 augustus

Voor Franciscaanse mensen en kringen is de sterfdag van de heilige Clara van Assisië een bijzondere. Clara werd in 1194 geboren; zij stierf op 11 augustus 1253. Haar relieken liggen in de aan haar gewijde Santa Chiarakerk in Assisië. Zij wilde als volgelinge van Franciscus (1182-1226) leven volgens het Evangelie van de Heer Jezus Christus.

Zij legde in 1212 in de handen van Franciscus de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaam-heid af. Clara’s rijke familie trachtte haar terug te halen naar de wereld en leven van rijke kooplieden. Clara zette echter door en kreeg tal van volgelingen.

Franciscus wees haar in 1215 het klooster toe bij de kerk van San Damiano buiten Assisië. Tot op de huidige dag staat al sinds eeuwen bij Clara’s plaats in de eetzaal (refter) van dat klooster elke dag een vers tuiltje bloemen.

Met de leefregel van Franciscus stichtte Clara een kloostergemeenschap van vrouwen: de clarissen. Daar het in Clara’s tijd ondenkbaar was dat haar volgelingen net als de minderbroeders van Franciscus vrij door het land zouden trekken, was de beschikbaarheid van een klooster voor de clarissen anders dan voor de minder-broeders noodzakelijk. Franciscus zag in Clara zijn geestelijke zuster.

Hun band was radicaal leven volgens het Evangelie. Godsvertrouwen, dienstbaarheid, zorg voor hun broeders en zusters zijn kenmerken van hun levensstijl, veeleisend voor zichzelf en met een sterk ontwikkelde eucharistische devotie. Wie kent niet het beeld van Clara, die met een monstrans in haar hand met de geconsacreerde hostie een roversbende verdrijft die het op haar klooster gemunt had. Het jaar 2012 is een eeuwfeest voor de clarissen en zij vieren dan ook het 800-jarig bestaan van de Orde van de Clarissen. Kijk voor meer op:

Bron: http://www.marypages.com/ClaraAssisi.htm

Reacties zijn gesloten.