Whatsapp

WhatsApp in de parochie  Als eerste start Pax Christi geloofsgemeenschap Lelystad: aanmelden kan via whatsapp.lelystad@parochienorbertus.nl wie volgt? (Later wellicht direct via het telefoonnummer van de beheerders) Doel Het doel van de WhatsApp groep Pax Christi is om personen die zich verbonden … Lees verder

Vensters op katholiek geloven

De website www.venstersopkatholiekgeloven.nl is opgezet voor leraren, die meer willen weten over wat en hoe katholieken geloven. Dit is het derde deel van een project, dat voor het katholiek onderwijs is ontwikkeld: ‘Meer katholieke kennis in de klas’. De twee … Lees verder