De Oversteek (Parochieblad)

Hieronder vindt u de  laatste digitale Oversteek als PDF. De laatst verschenen Oversteek    U kunt als parochiaan van de Norbertusparochie op deze link alle jaargangen van De Oversteek terugvinden. Voorgaande jaargangen zijn hieronder nog als directe link beschikbaar De Oversteek 10.8 … Lees verder

Brand een kaarsje

Op deze pagina kunt u “digitaal” een kaarsje branden. Onderaan de pagina kunt u er zelf 1 toevoegen. (Let op, de controle is hoofdlettergevoelig) Onze beheerders moeten het verzoek goedkeuren voor deze gepubliceerd wordt.Als waardering van deze service kunt u … Lees verder

Ik wil informatie!

Ik wil informatie! Binnen de katholieke kerk kennen we 7 sacramenten: eucharistie, doopsel, vormsel, biecht, priesterwijding, huwelijk en ziekenzalving. Voor een aantal van deze ‘levensmomenten’ bestaan er binnen onze parochie werkgroepen die zich hiermee bezighouden. Voor meer informatie over deze … Lees verder

Internationale vieringen

Internationaal vieren doet integreren. De Pax Christi geloofsgemeenschap organiseert enkele keren per jaar een internationale viering. Onze geloofsgemeenschap kent immers veel leden die hun roots in het buitenland hebben. In deze vieringen is er vooral aandacht voor de tradities, rituelen … Lees verder

Pastores team en bestuur (contact)

Secretariaat parochiebestuurmevr. C. (Carina) Dijkhof-HoekstraLudgerusplein 2, 8251 GA Drontensecretariaat@parochienorbertus.nlOpeningstijden dinsdag-, woensdag en vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00. Tel: 0321-339537 Pastores team Pastores team Pastoor drs. A.J (Ton) Huitink tel. 06 – 205 706 69 (vrijdag vrij) a.huitink@pastoraalteam.com Pastordrs. J.M. (Jaap) … Lees verder