Ik wil informatie!

Ik wil informatie! Binnen de katholieke kerk kennen we 7 sacramenten: eucharistie, doopsel, vormsel, biecht, priesterwijding, huwelijk en ziekenzalving. Voor een aantal van deze ‘levensmomenten’ bestaan er binnen onze parochie werkgroepen die zich hiermee bezighouden. Voor meer informatie over deze … Lees verder

Samenwerking met Thomas a Kempis Parochie

De beide parochies blijven voorlopig nog los van elkaar bestaan. De besturen zullen elkaar wel over en weer informeren. Het bestuur van de Norbertusparochie wil eerst de afsplitsing van Harderwijk per 1 januari 2014 goed regelen en verdere invulling geven … Lees verder

Internationale vieringen

Internationaal vieren doet integreren. De Pax Christi geloofsgemeenschap organiseert enkele keren per jaar een internationale viering. Onze geloofsgemeenschap kent immers veel leden die hun roots in het buitenland hebben. In deze vieringen is er vooral aandacht voor de tradities, rituelen … Lees verder

Pastores team en bestuur

Pastores team Pastoor drs. A.J (Ton) Huitink tel. 06 – 205 706 69 Priester a.huitink@pastoraalteam.com Pastor drs. J.M. (Jaap) Scholten tel. 06 – 311 793 54 Priester j.scholten@pastoraalteam.com Diaken drs. A.P. (André) van Boven tel. 06-57541173 Diaken a.vanboven@pastoraalteam.com Emeritus pastor-priester assistent Th.L.M.M (Theo) van der Sman … Lees verder