Stichting Present in Nunspeet en Elburg

Praktische diaconie Stichting Present is een organisatie, die de betrokkenheid van burgers, bedrijven, kerken, buurten en andere sociale verbanden wil stimuleren en organiseren. Als ‘vrijwilligersmakelaar’ biedt Present groepen burgers de mogelijkheid om een zinvolle en goed bestede dag te beleven … Lees verder

Missie Ontwikkelingswerk en Vrede (MOV)

De leden van de M.O.V.-groep willen de parochie informeren over zaken die zich voordoen aangaande Missie, Ontwikkelingswerk en Vrede. Activiteiten zijn het jaarlijkse Vastenactieproject, het organiseren van sobere maaltijden in de veertigdagentijd i.s.m. de Protestantse Gemeente, de Vredesweek in september … Lees verder