Oud Papier Actie

Een groep vrijwilligers klimt maandelijks op de vrachtwagen van HVC, die door de gemeente wordt gefaciliteerd.  Door het ophalen/inzamelen van oud papier wil Pax Christi enerzijds een positieve bijdrage leveren aan het milieubeleid van de stad en anderzijds financiële middelen … Lees verder

Whatsapp

WhatsApp in de parochie  Als eerste start Pax Christi geloofsgemeenschap Lelystad: aanmelden kan via whatsapp.lelystad@parochienorbertus.nl wie volgt? (Later wellicht direct via het telefoonnummer van de beheerders) Doel Het doel van de WhatsApp groep Pax Christi is om personen die zich verbonden … Lees verder

Persoonlijk pastoraat

De Werkgroep Persoonlijk Pastoraat bestaat uit vier vrijwilligers en heeft als doel zorg te dragen voor en aandacht te geven aan med parochianen. Er wordt meestal op verzoek een bezoek gebracht, waarbij er een luisterend oor is, of een gesprek … Lees verder