Werkgroepen Diaconie

Kerk en Samenleving (KeSa)

Deze werkgroep richt zich op diaconie dichtbij. Door het jaar heen worden, al of niet in samenwerking met de diaconie van de PKN, noden vervuld van minder bedeelden op financieel of praktisch gebied in de Biddinghuizer samenleving. De werkgroep probeert daar waar nodig hulp te bieden of te bemiddelen bij instanties.

  • Elk jaar wordt, samen met de diaconie van de PKN, een kerstpakkettenactie georganiseerd voor bewoners in en rond Biddinghuizen.

Missie, ontwikkeling en vredesvraagstukken (M.O.V.)

Diaconie veraf valt vooral onder het werkveld van deze groep.

  • Er wordt een Missieverjaardagsactie gehouden, waarbij elke gezinsoudste bij zijn of haar verjaardag een brief ontvangt waarin gevraagd wordt te doneren t.b.v. het missieproject van pater Nijsten in Suriname.
  • Een aantal keer per jaar worden collectes gehouden voor een aantal landelijke acties op het gebied van de missie, bijvoorbeeld de vastenactie, Memisa en Solidaridad.

Werkgroep persoonlijk pastoraat

Een werkgroep die parochianen bijstaat in tijden van tegenslag, ziekte, eenzaamheid en na het overlijden van een partner.

Deze werkgroep onderhoudt contact met mensen die door ziekte of ouderdom aan huis gebonden zijn. Het zieken- en ouderenpastoraat is de schakel tussen de zieken en ouderen aan de ene kant en de rest van de geloofsgemeenschap aan de andere kant. De werkgroep biedt aan zieken en ouderen ook de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de communie.

Naast het zieken- en ouderenpastoraat zorgt deze werkgroep ook voor:

  • Gastheer/vrouw bij de wekelijkse viering.
  • 1 Maal per maand na de viering een bloemetje bezorgen bij een parochiaan die wat aandacht nodig heeft.
  • Iedere eerste vrijdagochtend van de maand is er een seniorenviering waarbij iedereen welkom is. Na deze viering wordt er gezellig samen koffiegedronken.
  • Voor wie moeilijk ter been is wordt vervoer naar de kerk of begraafplaats geregeld.
  • Voor wie de zondagsviering niet kan bijwonen bestaat de mogelijkheid om thuis de H.Communie te ontvangen.