Beloken Pasen

’Beloken’: de laatste dag van het octaaf, de achtste dag sluit het Paasfeest af. Beloken, van beluiken, de luiken sluiten, afsluiten dus. Vergelijk eens met ontluiken en ontloken. In de vroege jaren van de kerk legden de doopleerlingen, die met Pasen gedoopt waren, hun witte kleren af. Daarom heet deze zondag in andere landen ook wel ‘Witte Zondag’. Op deze dag verwijst de intredezang naar de eerste brief van de apostel Petrus: “Wees als pasgeboren kinderen begerig naar de zuivere geestelijke melk, waardoor u zult groeien en gered worden”. Paus Johannes Paulus II gaf in 2000 een extra dimensie aan deze dag: hij noemde deze dag de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, Gods compassie met de mens.

Reacties zijn gesloten.