Belangrijke mededeling 15-12-2020

Datum:     15 december 2020

Aan:De parochiebesturen, locatieraden, de pastoraatsgroepen en de coördinatorengroep van onze geloofsgemeenschappen
Van:Interim Dagelijks Bestuur (IDB), bestaande uit:
 Pastoor Ton Huitink                        Pastoraal Team
 Jeroen Goosen                                 Parochie Thomas a Kempis
 Frédérique Molendijk-Tuin             Parochie H. Norbertus
 Jos van den Nouland                       Parochie H. Christoffel

Beste mensen,

Deze brief ontvangt u vandaag naar aanleiding van de toespraak van de minister-president op maandag 14  december jl. over de te nemen maatregelen in het kader van de Covid-19-pandemie.

Het Interim Dagelijks Bestuur (IDB) heeft besloten om in lijn met de door de overheid afgekondigde lockdown vanaf heden alle openbare vieringen, inloopmogelijkheden in de kerk, vergaderingen, secretariaten en overige bijeenkomsten op te schorten tot na 19 januari 2020. In deze periode zullen uitsluitend vieringen zonder kerkgangers via het internet worden gedeeld. Uitvaarten zijn toegestaan met maximaal 100 kerkgangers passend binnen het door het IDB goedgekeurde protocol voor die kerk.

Hoewel de kerken in formele zin zijn uitgezonderd van de genomen overheidsmaatregelen en de Nederlandse bisschoppen nog geen aanvullende richtlijnen hebben uitgevaardigd, nemen wij dit besluit vanuit onze eigen verantwoordelijkheid als parochiebestuurders. Onze 18 geloofsgemeenschappen maken deel uit van de samenleving dichtbij en veraf en wij blijven solidair met alle maatschappelijke inspanningen om het risico van besmetting te verkleinen en de gevolgen ervan te verzachten.

Wij realiseren ons terdege, dat vrijwilligers in de geloofsgemeenschappen zich hebben ingespannen ter voorbereiding op het Kerstfeest en dat parochianen juist in dit bewogen jaar uitzien naar een moment van samenzijn rond het Kerstkind. Voor hen allen zal dit besluit een grote teleurstelling betekenen. Toch is het IDB ervan overtuigd, dat wij dit offer moeten brengen vanuit onze verbondenheid met de overheid en met de samenleving. Wij doen een beroep op de verantwoordelijke vrijwilligers in de locaties om het IDB-besluit goed door te leiden naar de geloofsgemeenschap.

Tenslotte wijzen wij alle parochianen op de mogelijkheid om via het internet met de eigen parochie of geloofsgemeenschap verbonden te blijven. In een extra Pastorale Brief zal het pastoresteam aangeven in welke kerken in de komende kerstperiode de vieringen zullen worden gestreamd. Tevens is er iedere zondagochtend een uitzending van de Eucharistieviering op NPO2.

Te midden van alle beperkingen waarmee wij in kerk en samenleving te maken krijgen, wensen de leden van het IDB alle parochianen een waardevol en warm Kerstfeest toe. En voor 2021 alvast een voorspoedig en vooral gezond nieuw jaar.

Met hartelijke en bemoedigende groet vanuit het Interim Dagelijks Bestuur,

Reacties zijn gesloten.