Belangrijke mededeling 10-10-2020

Beste mensen,
De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers).
De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid . De bisschoppen beseffen dat in de
parochies veel vrijwilligers betrokken zijn bij het implementeren van de maatregelen, en dat deze situatie
opnieuw hun tijd en aandacht eist. Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 en de door het IDB goedgekeurde protocollen blijven voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen: Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen ( volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan. Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden: Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen Samenzang is niet toegestaan Het IDB beseft dat het voor dit weekend lastig is de vieringen te organiseren conform het bovenstaande
maar gaat er van uit dat dit vanaf de eerstvolgende doordeweekse/ weekendviering wordt gerealiseerd.
Met hartelijke groet vanuit het Interim Dagelijks Bestuur,
Pastoor Ton Huitink
Jeroen Goosen
Frédérique Molendijk-Tuin
Jos van den Nouland

Reacties zijn gesloten.