Advent

Met de Advent begint een nieuw kerkelijk jaar. De liturgische kleur groen maakt plaats voor het paars. De meeste zondagen na Pinksteren was het groen. Maar nu, op de eerste adventszondag wordt het paars, de kleur van boete en inkeer, want er is iets nieuwe op komst, een nieuw begin. “Zie ik ga iets nieuws maken, het is aan het kiemen, weet u dat niet? Ik ga een weg leggen in de woestijn en rivieren in het dorre land”, aldus de profeet Jesaja (43, 19). En in het Matteus-evangelie zegt Johannes de Doper: “Want hij is het over wie de profeet Jesaja heeft gesproken Een stem roept in de woestijn, bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht”.

adventDe Adventstijd begint vier zondagen voor Kerstmis. In 2018 is dat op zondag 2 december. De Advent is de tijd van voorbereiding op het Kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus worden verwacht. Omdat het Latijnse woord voor ‘komst’ of ‘het komen’ ‘adventus’ is, worden de vier weken vóór Kerst ‘Advent’ genoemd. De adventsperiode van dit jaar loopt van zondag 2 december t/m maandag 24 december en duurt 23 dagen.Het woord ‘advent’ is afgeleid van het Latijn: adventus (= komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Met een hoofdletter betekent Advent: God komt naar ons toe. De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter: Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden. Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus’ wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn. De Advent omvat ongeveer vier weken. De Advent begint altijd op de zondag tussen 26 november en 4 december, teruggerekend vanaf Kerstmis de vierde zondag. De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e (Gaudete) en 4e adventszondag. De Advent telt altijd vier zondagen, terwijl het totaal aantal weekdagen kan variëren van 22 tot 27.

Met de profeet Jesaja (45, 8) zingt de kerk elke adventszondag: Hemel, laat gerechtigheid neerregenen, laat haar neerstromen uit de wolken, en laat de aarde zich openen. Laten hemel en aarde redding voortbrengen en ook het recht doen ontspruiten; het gregoriaanse Rorate coeli desuper et nubes pluant justum.

Oorsprong de advent

De precieze oorsprong van de advent is onbekend. De eerste vermelding in literatuur is in het werk van de historicus Gregorius van Tours (538-594). In dit werk blijkt dat de advent in ieder geval al bestond in 480 na Christus. De precieze datum van de oorsprong is niet te achterhalen, sommigen stellen dat het al begon met de twaalf apostelen. Oorspronkelijk ging de advent gepaard met een periode van vasten.

Adventskransen

Het naderen van het licht wordt in de Advent symbolisch zichtbaar gemaakt met behulp van de adventskrans, die in alle kerken en in sommige scholen en huiskamers wordt opgehangen. Een adventskrans is doorgaans gemaakt van dennengroen of andere natuurlijke materialen en draagt vier kaarsen, voor elke zondag van de Advent één. Op iedere adventszondag wordt één kaars ontstoken, net zolang tot op de laatste zondag vier brandende kaarsen het naderende kerstfeest aankondigen.

Reacties zijn gesloten.