Nieuwsbrief
Pax Christi Geloofsgemeenschap

---

Praktische hulp, kennis en menskracht gezocht

Iedereen die in Lelystad hulp wil bieden aan mensen uit Oekraïne, die zelf vragen heeft of die uit Oekraïne komt en wil deelnemen aan de avonden voor Oekraïners in de inloophuizen van het IDO kan contact opnemen via oekraine@ido-lelystad.nl of https://www.ido-lelystad.nl/oekraine

---

https://www.lelystad.nl/eentegeneenzaamheid 

---
---
Klik op de foto
---

Samen aan tafel vieringen in 2022

Zoals u wellicht nog weet hebben we vorig jaar de maaltijden alleen online kunnen houden. Het ziet er naar uit dat er dit jaar iets meer kan in de 40-dagentijd. We hopen met een groep van ong. 20 mensen in de kerken samen te komen en de maaltijd te houden zoals we altijd gewend waren.
Wanneer u om welke reden ook, liever online wilt meevieren kan dat via kerkdienst gemist: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1700

De aangereikte thema’s vanuit KerkinActie en Vastenaktie zijn: Je land is je leven en Alles komt goed?!
Beide thema’s hebben betrekking op mensen die door verschillende omstandigheden verdreven zijn van hun land, gevlucht zijn en elders onderdak zoeken en/of mensen die met hulp een nieuw bestaan proberen op te bouwen. We hopen dat iedereen deze projecten weer wil steunen. Verdere informatie over de projecten kunt u t.z.t online vinden of u hoort erover bij de maaltijd.
Wilt u fysiek aan de maaltijd in de kerk deelnemen, dan graag elke week op uiterlijk donderdagmiddag opgeven bij Willie Bonouvrié tel: 0320-220402 williebonouvrie@hotmail.com of bij Ria Damen tel: 0320-253852 riad@upcmail.nl
De maaltijden worden gehouden op de volgende vrijdagen om en om in de Petruskerk (PK) en de Ontmoetingskerk (OK).
Datum Kerk
Vr.18 mrt PK
Vr.25 mrt OK
Vr. 1 apr. PK
Vr. 8 apr. OK

U en jij bent welkom vanaf 17:30 uur in het kerkgebouw. Iedereen hoeft alleen een diep bord en bestek mee te nemen.
Voor wie niet aanwezig kan zijn maar wel een bijdrage wil geven ten gunste van de projecten
KerkinActie: IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457
Vastenaktie IBAN: NL21 INGB 000 000 5850
Hartelijk dank!           Namens de werkgroep Samen aan tafel, Ria Damen.

---

Dit jaar is de thema van de vastenactie Je Land is je Leven en is de campagne gericht of Landrechten voor mensen in een aantal projecten in Zuid Amerika. 

Vanuit de  MOV groep is  het idee ontstaan om per locatie als kerk mee te doen aan deze actie.  Elke  kerk kan dan een eigen  online collectebus aanmaken.

Samen gaan we  een virtuele reis door Zuid Amerika  lopen.

Wandel voor een ander Vastenactie - My Virtual Mission 

Onze wandelgroep heet mov.pax christi Lelystad

Iedereen kan meedoen.

Je kunt mensen uitnodigen je te sponsoren. Ga naar

https://vastenactie.digicollect.nl/pax-christi-lelystad

NOG LEUKER. We gaan ook samen wandelen na afloop van de dienst op 22 maart en 3 april Loop je ook mee? Neem een broodje mee voor de lunch. We vertrekken dan rond 12.15 uur vanaf de kerk. We lopen ongeveer 5 km per keer. 

Als je gelopen hebt , kan je de kilometers doorgeven naar het mail adres mov.paxchristi@parochienorbertus.nl

Het  geld dat hebt opgehaald of wilt geven kun je overmaken naar de online collectebus. Je kunt daarvoor deze link gebruiken of onderstaande QR code. Maar als je liever het geld in de kerk geeft of overmaakt t.b.v.de vastenactie dan kan dat natuurlijk ook.
 

Wil je meer lezen: https://www.vastenactie.nl/wandel-voor-een-ander

Heb je nog vragen schroom niet om Ester, Myra of Mariette aan te schieten of contact op te nemen met het secretariaat of een mail te sturen naar bovenstaand email adres.

---

Volgende nieuwsbrief zal ca 9 april 2022 verschijnen .Tot 1 dag ervoor kan kopij gestuurd worden.
Maar liefst eerder natuurlijk. 

Aanmelden voor nieuwsbrieven kan nu via de rechterkolom op de website. Het afmelden en aanpassen van u profiel kan via de link onderaan dit bericht. We raden u aan dit bericht te bewaren dan wel de link op te slaan.

Attentie:  In verband met de Wet op de Privacy verzoeken wij u de gegevens in deze nieuwsbrief alleen voor eigen gebruik te benutten en niet voor andere verenigings- of commerciële doeleinden te gebruiken. Het bestuur van de Norbertus parochie en redactie zijn niet verantwoordelijk voor misbruik, die in welke vorm dan ook heeft plaatsgevonden.  

Om ervoor te zorgen dat onze nieuwsbrief altijd in uw postvak binnenkomt, voeg daarom altijd  nieuwsbrief.paxchristi@parochienorbertus.nl  toe aan uw adresboek.
Als u nu of in de toekomst liever geen nieuws of post meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door onderaan deze pagina op opzeggen te klikken.