Pax Christi Geloofsgemeenschap   -   Nieuwsbrief 7 juli 2021

---

De Pax Christi geloofsgemeenschap wil als nieuwe parochianen in onze geloofsgemeenschap van harte welkom heten:

- Korina Ramljak
- Aleid Dekker
- Henk en Netty Overwater
- Aldwin, Evangeline, Evron en Aewin de los Reyes
- Kasia Archacka
- Mati en Alex Czarnecki en Gosia Biernacka
- Teun, Yolanda en Luna Rookus
- Vivian Hoffman

---

Doopnieuws

- Op 6 juni werd Alex Tadeusz Czarnecki gedoopt en opgenomen in onze geloofsgemeenschap. Het was een bijzondere viering, rustig en vertrouw-vol, met een bijzonder kind. Alex is geboren in een gelovig gezin van Poolse afkomst en leek zich bij zijn doop bijzonder thuis te voelen: zijn gezichtje vormde  een stralende lach bij het ontvangen van de zalving van heilig Geest. We wensen de ouders veel geluk, en ook veel wijsheid in het begeleiden van dit kind naar de volwassenheid. Dat hij dat stralende, vertrouw-volle mag behouden.

- Op zaterdag 19 juni werd in de Petruskerk gedoopt en opgenomen in de grote wereldgemeenschap van Christenen: Rosalynn Bernadette Ashoti.

Haar ouders komen oorspronkelijk uit Irak. De plechtigheid vond plaats in de eigen taal: een mengeling van Aramees en Arabisch. Father Firas gaf de ouders de bouwstenen mee om hun drie dochters te begeleiden op hun weg in het leven in geloof in Jezus Christus. Van deze plaats wensen we ouders en kinderen alle goeds en wijsheid toe.

  Op zondag 27 juni werden gedoopt en opgenomen in de wereldwijde familie van Christus: Isaura Wilhelmina Collignon en Olivia Klara Thijssen Hun beider moeders, vaders, peetvaders en peetmoeders kwamen uit ver uiteen liggende landen samen om dit gebeuren mee te maken. Met veel vreugde werden de kinderen gedoopt en met Christus' liefde omgeven.
Zegen en alle goeds, wensen wij de jonge gezinnen toe.

Werkgroep Kinderdoop

---

Bericht van overljden

We ontvingen een bericht van overlijden

5 juli 2021 is mw. Emily Mittemeijer-Valenzuela overleden
Noordzeestraat 45
8226 AM Lelystad

Geboren op 6 maart 1960 te Carrascal Surigao del Sur
De Engelse pastor gaat voor in een besloten kring

Met vriendelijke groet.
Secretariaat Petruskerk,

---

Beste medeparochianen.
De overheid heeft per 26 juni 2021 de regels omtrent de coronamaatregelen versoepeld.
De bisschoppen hebben deze maatregelen deels overgenomen. Dat betekent dat wij aan die regels gebonden zijn.

De 1.5 meter blijft gehandhaafd
Dit betekent dat wij momenteel nog steeds slechts 65 individuele parochianen per dienst toe kunnen laten

Het dragen van een mondkapje in de kerk is vrijgegeven

Het aantal toegestane koorzangers is verhoogd tot maximaal 12
Wel moet tussen de zangers een afstand bewaard blijven van 1.5 meter en dienen ze in zigzag formatie te staan.
kinderen onder 13 zijn vrij.
meezingen is nog steeds niet toegestaan

Vergaderingen zijn toegestaan mits de 1.5 meter in acht wordt genomen.

Na de vakantieperiode zullen de doordeweekse vieringen weer opgestart worden, mits er geen nieuwe corona maatregelen van kracht zijn.

Met ingang van maandag 19 juli ’21 is, als proef, reserveren voor een dienst niet meer nodig. Wel dienen de kerkgangers zich te registreren door middel van het invullen van naam en telefoonnummer op een daarvoor bestemd formulier.
Als echter blijkt dat er ineens meer dan 65 parochianen komen zal deze maatregel herzien worden. Voor vieringen waar een grote toeloop wordt verwacht zal alsnog gereserveerd moeten worden. Dit wordt ruim van tevoren kenbaar gemaakt in de mededelingen tijdens de vieringen.

Anton Wevers
Voorzitter Locatieraad Petruskerk

---

Jubileum

Tijdens de Woord- & Gebedsviering in de Petruskerk in Lelystad hebben we op 6 juni 2021 stilgestaan bij het jubileum van ons VEP-lid Lydianne Vermeulen.
In april 1991 meldde ze zich aan om mee voor te gaan in vieringen.
Dit jaar dus 30 jaar!
Na een aanloopperiode - gebruikelijk in je loopbaan als VEP-lid - vormde ze een vast team met Everhard Giese, lange tijd de nestor van onze club.
Zij vormden jarenlang een vast stel. Rond 2006 werden "de vaste stelletjes" losgelaten.
Naast de weekendvieringen kwamen ook de Communievieringen in met name De Hoven in beeld, die Lydianne afwisselend met Ellie Sneekes verzorgden. Lydianne heeft ook de notulist-taak van de VEP voor haar rekening genomen.
Kortom een goed moment om bij stil te staan.
Ofschoon zij niet de enige parochiaan is met zo'n staat van (vrijwilligers)dienst in ons kerkenwerk toch een goed moment
om haar kwaliteiten eens uitgebreid voor het voetlicht te brengen.
Vandaar dat ik haar namens de VEP Lelystad verrast heb met een paar boekjes en uiteraard een bos bloemen.
Ook een applaus door het kerkvolk mocht ze in ontvangst nemen.
Zij was blij verrast en hoopt nog lang mee te doen.

Namens VEP-LELYSTAD,
Willem van der Burg

---

Zingende jeugd is slimmer!

Op zaterdag 2 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht een studie- en ontmoetingsdag voor kinder-, jeugd- en jongerenkoren met als thema “Zingende jeugd is slimmer”.
Kinderen en jongeren zingen graag, veelvuldig en zonder al te veel schroom. Dit gebeurt thuis, op school en ook in de kerk. En wat sport is voor het lichaam, is zingen voor het brein.

De stemmen van kinderen en jeugd zijn van groot belang voor onze liturgievieringen. Er is immers ook genoeg geschikt repertoire voor deze leeftijd. Ook in kerkelijk verband is veel aanbod dat jongeren graag zingen en hun geloof en muzikale smaak vormt.

Tijdens deze studiedag zal onder andere gewerkt worden aan houding, ademhaling, stemgymnastiek en articulatie bij kinder- en jeugdkoren. Ook zullen er liederen gezongen gaan worden die specifiek passen bij de offerande en het tafelgebed. Tevens worden ook dirigenten uitgenodigd om deel te nemen aan deze dag. Met hen zal dan vooraf contact worden opgenomen om in overleg repertoire in te brengen die deze dag tevens gebruikt kan worden.
De dag wordt geleid door Simon de Jong, dirigent van kinderkoor “Sing to God” en het Antonius Jongerenkoor (JKA) van de Z. Titus Brandsmaparochie Ede-Wageningen.

De studie- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de Sint Antoniuskerk van Ede, begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur), en zal duren tot 15.00 uur. De kosten bedrage € 25,- per deelnemend koor.

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl

---
---

Volgende nieuwsbrief zal ca 1 augustus juni verschijnen of eerder als daar aanleiding toe is. Tot 1 dag ervoor kan kopij gestuurd worden.
Maar liefst eerder natuurlijk. 

Aanmelden voor nieuwsbrieven kan nu via de rechterkolom op de website. Het afmelden en aanpassen van u profiel kan via de link onderaan dit bericht. We raden u aan dit bericht te bewaren dan wel de link op te slaan.

Attentie:  In verband met de Wet op de Privacy verzoeken wij u de gegevens in deze nieuwsbrief alleen voor eigen gebruik te benutten en niet voor andere verenigings- of commerciële doeleinden te gebruiken. Het bestuur van de Norbertus parochie en redactie zijn niet verantwoordelijk voor misbruik, die in welke vorm dan ook heeft plaatsgevonden.  

Om ervoor te zorgen dat onze nieuwsbrief altijd in uw postvak binnenkomt, voeg daarom altijd  nieuwsbrief.paxchristi@parochienorbertus.nl  toe aan uw adresboek.
Als u nu of in de toekomst liever geen nieuws of post meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door onderaan deze pagina op opzeggen te klikken.