Pax Christi Geloofsgemeenschap   -   Nieuwsbrief 1 maart 2019

Vergeet niet dat u a.s. zondag uw palmtakje kunt inleveren voor de Aswoensdagviering.

Zondag Zindag Op zondag 3 maart is er weer Zondag Zindag in het restaurant van de Hoven. We gaan kijken wat we nog weten van spreekwoorden en gezegden. We doen een quiz met elkaar. De bijeenkomst is van 15.00 tot 16.30 uur. Er wordt een bijdrage voor de koffie en thee gevraagd. Senioren zijn van harte welkom.
Namens de werkgroep Zondag Zindag

Samen aan Tafel Maaltijden
Op weg naar Pasen toe worden er 6 Samen aan Tafel Maaltijden georganiseerd op de vrijdagavonden in de Veertigdagentijd. Er wordt -sober- voor je gekookt. Zelf hoef je alleen een diep bord en bestek mee te nemen.
De 40dagentijd-projecten van Kerk-in-Actie en Vastenactie staan centraal in deze maaltijdvieringen, die worden gehouden in de:

- Petruskerk (Botter 39-05) op 08 maart, 22 maart en 12 april;
- Ontmoetingskerk (Schor 4) op 15 maart, 29 maart en 05 april.

De kerk is open vanaf 17:30 uur, de maaltijd begint om 18:00 uur en eindigt rond 19:00 uur. Voor de laatste maaltijd op 12 april nemen we allemaal wat eten -zonder vlees- mee om te delen.
Er wordt een vrijwillige bijdrage voor de projecten gevraagd.
Aanmelden kan elke week tot en met de donderdagavond bij Ria Damen, telnr. 253852 en Willie Oosterheerd, telnr. 220402.

Jij bent van harte welkom!
Namens de werkgroep Samen aan Tafel Maaltijden
Bert Oosterheerd en Ria Damen

Herbronning (aanmelden kan hier)

Herbronningsactiviteiten in de komende weken.
Voor meer informatie, verwijs ik naar het boekje Herbronning of de website.

7 maart Film Whale Rider. Ludgeruskerk 19.30 uur
Een ontroerende film over de gemeenschap van de Maori’s. Pai is de kleindochter van de leider van de Maori-stam. Haar tweelingbroer en haar moeder overlijden bij de geboorte van de kinderen. Opa is teleurgesteld omdat Pia een meisje is en hem daarom niet kan opvolgen. Opa wil maar niet inzien dat Pia werkelijk alle eigenschappen bezit die haar tot ideale leider maken.

12 maart Ik was vreemdeling maar jullie hebben mij opgenomen.
Ria Damen en Dick Corporaal benaderen het thema vreemdelingschap vanuit verschillende kanten: historisch, psychologisch en ook vanuit het geloof. Zou het kunnen dat de vreemdeling ons een spiegel voorhoudt, dat die ons laat inzien dat we zelf ook “onbekende” kanten hebben. Kunnen we onze angst voor vreemdelingen wel of niet met een moreel appel overwinnen, of alleen wanneer we de vreemdeling in onszelf plaatsen?
Petruskerk 20.00 uur. Opgave secretariaat 0320 250010

22 maart Ouder worden
U wordt ouder. Is dit een proces van aftakeling of rijping? Mensen om u heen vallen weg; de kring wordt kleiner. Volop tijd en misschien de drang dit in te vullen met allerlei activiteiten? Maar lichaam en geest veranderen en willen niet meer zo snel als vroeger. Daarbij komt nog dat je in de media steeds meer hoort over levensbeeindiging bij een voltooid leven. Hoe om te gaan met al deze dingen? Onder leiding van Annie Boon en Ellen Pattiasina willen we in vier ochtenden met elkaar in gesprek gaan over ouder worden, hoe we elkaar kunnen helpen en wat God hierin kan doen. Daarbij wordt ook de lezing van Peter Denneman over omgaan met het levenseinde meegenomen.
Plaats: Hoeksteen Swifterbant 10.00-11.30 uur
Opgave via: s.pattiasina@outlook.com

28 maart Sacrale dans.
Sacrale dans is een dansvorm met een eigen karakter, waarbij je al bewegend tot bezinning komt naar aanleiding van een thema. Het thema krijgt een impuls door ‘een midden’. Door de gekozen muziek en de zich steeds herhalende danspassen ontstaat er een verbinding met jezelf, met je medemens, met de wereld. Een bijzondere ervaring. Danservaring is niet nodig. Iedereen wordt als vanzelf meegenomen in de kring.
In de vastentijd ter voorbereiding op Pasen wil Jane Edelenbos, gediplomeerd docente, 4 ochtenden met belangstellenden dansen. Een prima gelegenheid om kennis te maken met deze bijzondere dansvorm.
Vier donderdagochtenden voor Pasen van 10.00 tot 11.30 in de Petruskerk in .
Opgave/info bij Yvonne ten Hag: b.hag1@chello.nl Kosten: €2,50 (incl. koffie/thee)

 

In Memoriam

Teresita Kock werd 19 nov 1935 geboren op Aruba. Sinds 1964 woonde ze in Amersfoort. Vanwege haar ziekte regelde de familie dat ze sinds 3 dec 2018 in Laarstaete dichterbij haar dochter en kleindochter woonde. De overgang van haar thuis in Amersfoort en het overlijden van haar oudste dochter op 30 dec jl. vielen haar zwaar. Op 12 feb 2019 overleed ze. Op haar rouwkaart stond de tekst “Haar vleugels waren klaar, maar ons hart nog niet”. Teresita Kock deed haar naam eer aan: ze kon heerlijk koken, niet alleen voor haar gezin, ook anderen mochten taarten en pasteien bij haar bestellen. Teresita hield veel van Jessica, haar kleindochter. Omi was de vrouw bij wie Jessica altijd terecht kon, ze verwende haar mateloos en nooit was haar iets te veel. Teresita was ook een vrouw, die je recht voor je raap haar mening gaf. Op verzoek van Jessica lazen we Psalm 23: “De Heer is mijn Herder. Het zal mij nooit aan niets ontbreken.” Jessica had die tekst voor omi voorgelezen aan het sterfbed.

Het doel van het samenkomen in een uitvaart is m.i. dat als we intensief kijken naar en luisteren over het leven van de overledene wij onszelf tegenkomen, en mogelijk komen we dan zaken op het spoor, waar we nog iets mee kunnen doen, zoals het uitpraten van ruzies of onze dank naar anderen uitspreken. Om – als onze tijd daar is – klaar te zijn. Dat Onze Heer, Onze Herder, ons dan ook zal leiden naar die beloofde grazige weiden, waar wij rust kunnen vinden voor onze ziel en waar wij dan samen met Teresita Kock en al die andere mensen die ons voorgingen mogen wonen in het huis van onze Vader tot in lengte van dagen.
Willem van der Burg

SENIORENVIERING

In de Petruskerk zal op 5 april a.s. weer een seniorenviering plaatsvinden. De aanvang zal zijn om: 14.15 uur maar de kerk is al open vanaf 13.30 uur.

Pastor Theo van der Sman zal voorgaan in deze viering. Als thema hebben wij gekozen: “GEDRAGEN LAST” . De dienst wordt ondersteund door het Serviamkoor onder leiding van Petra Roeske. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Jan Venema.

Daarna is er tijd voor een gezellig samen zijn.

De 80-plussers van onze gemeenschap zullen in de komende weken worden bezocht door een ouderenbezoekster en persoonlijk worden uitgenodigd. Maar andere parochianen zijn natuurlijk ook van harte welkom bij deze viering.

Wij hopen velen van u welkom te heten in deze kerkdienst.

Het Seniorenpastoraat.

Roze viering 14 april 2019

14 april is er weer een roze viering! Lees hier meer of klik op bovenstaande afbeelding.

Volgende nieuwsbrief zal ca 22 maart verschijnen.
Tot 1 dag ervoor kan kopij gestuurd worden.
Maar liefst eerder natuurlijk. 

Aanmelden voor nieuwsbrieven kan nu via de rechterkolom op de website. Het afmelden en aanpassen van u profiel kan via de link onderaan dit bericht. We raden u aan dit bericht te bewaren dan wel de link op te slaan.

Attentie:  In verband met de Wet op de Privacy verzoeken wij u de gegevens in deze nieuwsbrief alleen voor eigen gebruik te benutten en niet voor andere verenigings- of commerciële doeleinden te gebruiken. Het bestuur van de Norbertus parochie en redactie zijn niet verantwoordelijk voor misbruik, die in welke vorm dan ook heeft plaatsgevonden.  

Om ervoor te zorgen dat onze nieuwsbrief altijd in uw postvak binnenkomt, voeg daarom altijd  nieuwsbrief.paxchristi@parochienorbertus.nl  toe aan uw adresboek.
Als u nu of in de toekomst liever geen nieuws of post meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door onderaan deze pagina op opzeggen te klikken.