Pax Christi Geloofsgemeenschap
14 september 2018

De Pax Christi geloofsgemeenschap wil als nieuwe parochianen in onze geloofsgemeenschap van harte welkom heten:

- Luisa La Serpe en Erickson, Leandro en Luisa Parra Jimenez
- Anna van den Berg en Joran, Djonathan en Mila Nauta

Doopnieuws
Op 19 augustus werd door het heilig doopsel Mila Josepha Aurora Nauta bekleed met het nieuwe, eeuwige leven en in de Christengemeenschap opgenomen.
Naast al de goede woorden die hebben geklonken, wensen we haar en haar familie veel geluk.

Oecumenische vredes viering 
23 september 2018 om 11.00 uur in de Petruskerk. 
Het thema: Generaties voor Vrede
De voorgangers zijn:
ds. K. de Lange en
emeritus-pastor T. van der Sman
m.m.v. de Cantorij van de Ontmoetingskerk

Wees welkom!

Namens de werkgroepen oecumenische vieringen van de Ontmoetingskerk en Petruskerk

Verkoop devotionalia. te bewonderen en aan te schaffen op 30 september en 4 november RK Petruskerk Botter 39-05 Lelystad
t.b.v. Pricious Nursery School. Sesheke Zambia

o.a. beeldjes, kruisjes, rozenkransen en vele andere religieuze artikelen voor de eerste communie, dopen, vormsel en andere gelegenheden .Telkens voor en na de kerkdienst of na tel. afspraak aan privé adres.
Info bij Tiny Kroeders 0320-227125 / 06-44264090

Theaterweekend 2018

Doe jij ook weer mee met het theaterweekend!!!!
Van vrijdag 5 oktober t/m zondag 7 oktober.
In de Ontmoetingskerk, aan de Schor 4 te Lelystad.
Voor jongeren van 12 tot 18 jaar.

Een weekend waarbij jullie op vrijdagavond gaan stoeien met het omturnen van een bijbelverhaal in een script, welke boodschap willen we met elkaar laten zien, waarin zit hem de essentie van het verhaal?
De zaterdag gaat iedereen in aparte groepen, zoals toneel, dans, muziek,
decor, grime, kleding en bereid in een snelkookpan een theaterstuk voor.
Zondagochtend 11 uur is het theaterstuk de vervanging van de gebruikelijke viering.
Opgave: jongeren@parochienorbertus.nl

Werkgroep 12+

Herbronning (aanmelden kan hier)

2 okt. Bezoek tentoonstelling ‘Heiligen en hun patronaten’ (Ben ten Hag)
Rondleiding langs ruim 100 patroonheiligen met hun attributen in het museum in Vorden
Vertrek om 12.30 uur met auto’s – meerijders €7 Na opgave volgt meer informatie over samen rijden.

3 okt. Een geloofsdoek maken (Sippie Schokker en Ria Damen)
Laat je inspireren door het scheppingsverhaal en vertaal dit in een eigen geloofsdoek.
Petruskerk – 19.45 uur

9 okt. Mandala tekenen. (Marloes van Esterik)
Tekenen en inkleuren van een mandala (magische vorm) werkt creatief en rustgevend.
Petruskerk - 20.00 uur

10 okt. Meditatie. (Yvonne ten Hag)
Samen stappen zetten om tot innerlijke stilte, als bron voor inspiratie, te komen.
Petruskerk - 20.00 uur

13 okt. Psalmenmiddag (Ria Damen, Dick Corporaal, Leo Simons)
De psalmen in de Bijbel verwoorden wat een mens kan beleven tijdens zijn zoektocht naar gerechtigheid, vrede en geluk. We lezen of luisteren dit keer vooral naar de oorspronkelijke psalmen van een vrouw of een hertaling hiervan.
Petruskerk - 13.00 tot 14.30 uur

16 okt. Het boek Ruth. (Gabi van Moppes, Corrie Hollanders, Marian van den Berg)
We verdiepen ons dit jaar in dit prachtige verhaal in de Bijbel om er voor onszelf betekenis aan te geven.
Petruskerk – 9.30 uur

16 okt. Film Les Innocentes. (Evelien Reeuwijk)
Een jonge vrouwelijke dokter die soldaten behandelt in Polen wordt na de oorlog om hulp gevraagd door een non. Zij volgt haar naar het klooster en zal voor hen van beslissende betekenis zijn. Petruskerk – 19.30 uur.

18 okt. Onze Vader - Avinoe. ( Dick Corporaal, Gabi van Moppes)
Het jodendom is de bakermat van het Onze Vader, het gebed dat Jezus aan zijn (Joodse) leerlingen voorhield. In dit gebed is het hele evangelie samengebald.
Petruskerk – 20.00 uur

23/10 en 30/10 Thuiskomen in de Liturgie. (Pastoor Ton Huitink)
Twee avonden over het boek ‘Thuiskomen in de liturgie’ over de betekenis van de liturgie zoals de kerk van ons vraagt deze te vieren . meer vertrouwd worden met de bedoeling van wat er gebeurt. In de liturgie toot Christus ons Zijn gelaat maar herkennen wij Hem daar?
Ludgeruskerk -19.30 tot 21.00 uur


Ben ten Hag - Werkgroep volwassenencatechese

Predikant Huib Stolk (PGL) neemt afscheid. Van harte uitgenodigd!

De kerkdienst is op 30 september om 10:00 in de Ontmoetingskerk

Voor versterking van de coördinatoren/teamleiders zoeken wij:

 

GEMOTIVEERDE VRIJWILLIGERS voor

-       Voedselpakketten: uitgifte en voorraadbeheer.

• We vragen goede contactuele vaardigheden en

• accuraat kunnen werken met de PC (Excel en Word)

• Zij/hij werkt veelal thuis de gegevens uit en coördineert in de hal op een deel van de donderdag en vrijdag de werkzaamheden.

-       Logistiek.

• Hij/zij zorgt mede voor het plannen van het onderhoud aan koelauto en materieel in overleg met enkele gespecialiseerde vrijwilligers/chauffeurs,

• werkt mee aan opstellen rooster logistiek en

• regelt dat laden en lossen correct en op verantwoorde wijze gebeurt.

• We vragen om in het bezit te zijn van rijbewijs BE.

-       PR en bestuursondersteuning.

• Samen met de voorzitter en de vrijwilligers die de PR verzorgen verder vorm geven aan de public relations van onze voedselbank. Dit kan worden gecombineerd met de verslaglegging van de bestuursvergaderingen.

 

Voor nadere informatie, maak je een afspraak met Wim Noppers,

telefoon 06 208 323 70 of mail je naar vbkorenaar@gmail.com

In Memoriam
Op 25 augustus 2018 overleed Petronella Maria Helena Gerarda Timmermans-Litjens.
Over koetjes en kalfjes praten
is een gezegde dat zeer van toepassing was op Nelly. Ze maakte graag een praatje met anderen. Zij heeft in haar leven veel meegemaakt: het verlies van Antoine, de vele medische problemen van Leo, haar eigen gezondheid vanaf haar 80e. De laatste paar jaar van haar leven kwam meneer Alzheimer op bezoek. De goede momenten waren vooral het huwelijk met Leo, de geboorte van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, haar hobby’s zoals koken, lezen, handwerken en op het laatst meezingen met alles wat gezellig klonk.

Nelly heeft nu eindelijk haar rust gevonden en zal altijd in ons hart verder leven.

Willem van der Burg

Volgende nieuwsbrief zal ca 12 oktober verschijnen.
Tot op die dag kan kopij gestuurd worden.

Aanmelden voor nieuwsbrieven kan nu via de rechterkolom op de website. Het afmelden en aanpassen van u profiel kan via de link onderaan dit bericht. We raden u aan dit bericht te bewaren dan wel de link op te slaan.

Attentie:  In verband met de Wet op de Privacy verzoeken wij u de gegevens in deze nieuwsbrief alleen voor eigen gebruik te benutten en niet voor andere verenigings- of commerciële doeleinden te gebruiken. Het bestuur van de Norbertus parochie en redactie zijn niet verantwoordelijk voor misbruik, die in welke vorm dan ook heeft plaatsgevonden.  

Om ervoor te zorgen dat onze nieuwsbrief altijd in uw postvak binnenkomt, voeg daarom altijd  nieuwsbrief.paxchristi@parochienorbertus.nl  toe aan uw adresboek.
Als u nu of in de toekomst liever geen nieuws of post meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door onderaan deze pagina op opzeggen te klikken.