Pax Christi Geloofsgemeenschap
14 Augustus 2018

---

Pax Christikoor Lelystad bestaat 50 jaar..

Op 8 augustus 2018 vierde het Pax Christi koor zijn 50 jarig bestaan.
Het koor ging samen op pad met de bus, naar de Berne Abdij in Heeswijk Dinther. Door de feestcommissie was deze bestemming gekozen i.v.m. de relatie met de Norbertijnen vanuit de Essenburgh die de opbouw van onze parochie meegemaakt en ondersteund hebben en nog doen. In de bus hadden we het broodtrommeltje met een bericht van Pastoor Theo van der Sman dat hij ook gebruikte in zijn preek op zondag 29 juli jl. Het bericht had als titel ‘50 jaar in goede stemming’
en eindigde als volgt…

Geniet dus koorzangers, je gaat het nog beleven,
Zing over het leven, het duurt immers maar even.
Heb plezier dankt de Heer. En ga zingt gerust verder voor nieuwe jaren weer.
Geniet van deze dag, ook klankvolle gedane zaken nemen immers geen keer.
Met dank voor uw trouw, uw stem, het allerbeste gewenst,
Neem het Brood ter harte en dankt Hem.
Goede reis!

Een prachtige boodschap waar we graag gehoor aan gaven.

Na aankomst werden we hartelijk verwelkomd door een vrijwilliger met een heerlijke kop koffie/thee. Daarna volgde er een kerkdienst waar wij als koor een zangbijdrage aan leverden. Tijdens de dienst werden ook de overleden koorleden herdacht.
Aan het eind van de kerkdienst werd Jan Lichtenberg één van onze koorleden, in het zonnetje gezet omdat hij al 50 jaar lid is van het Pax Christi koor. Inmiddels stond er een lunch klaar, waarna we een rondleiding kregen.. in twee groepen.. door de Abdij.

Om drie uur konden we genieten van het Abdijbier dat daar gebrouwen werd...of een ander drankje op het terras naast de Abdij... en stapten we de bus in op weg naar …….. Leerdam.
Helaas kwamen we daar te laat aan om nog een glasblaas demonstratie te zien....
Na een half uurtje slenteren/terrasje pikken werden we hartelijk ontvangen in een voor ons gereserveerde patio van een restaurant. Daar genoten we allen van een heerlijk drie gangen diner, om vervolgens weer met de bus huiswaarts te keren.
In de bus werd de feestcommissie in het zonnetje gezet als dank voor de prachtige dag die ze ons allen bezorgd hadden. Om half tien stopte de bus op de parkeerplaats van de kerk en ging ieder zijnsweegs.

We kunnen als koor terugkijken op een prachtige dag…maar vooral op een mooie 50 jaar waarin wij als koor een muzikale bijdrage mochten leveren aan de diensten in de Petruskerk. Wij hebben nu al zin in ons volgende jubileum.
Groet namens het Pax Christikoor,
Marjon Wijten, secretaris.

---

Zondag 2 september start er weer een nieuw seizoen voor Zondag Zindag. Deze keer beginnen we met een interessant thema namelijk “Leven in Siberië in een stad met 500.000 inwoners en als melkveeboer”.
Het thema wordt ingeleid door Ynze van der Honing die zich na zijn pensionering jarenlang ingezet heeft als vrijwilliger voor de PUM (Project Uitzending Managers). Siberië is één van de landen waar hij advieswerk heeft gedaan op een melkveebedrijf, midden in de winter, toen het daar Siberisch koud was. Uit zijn verhaal zal blijken dat het leven in Siberië er toch wel anders uitziet dan wij vaak denken. In woord en beeld zal Ynze zijn verhaal vertellen. De bijeenkomst is van 15.00 tot 16.30 uur.
Er wordt alleen een bijdrage voor de koffie of thee met iets lekkers er bij gevraagd. Senioren zijn van harte welkom!

Namens de werkgroep Zondag Zindag
Riet van der Honing

---

Jeugdkamp als afsluiting feestjaar
Van maandag 23 juli tot en met vrijdag 27 juli zijn zo’n 30 jeugdigen op surfkamp geweest. Het was een week met tropische hitte. Maar bovenop het water was het aanzienlijk aangenamer dan op de wal. Het zijn de kinderen die thuis een mantelzorgtaak hebben en waarvoor we op een aantal momenten gedurende het jubileumjaar van 50 jaar Pax Christi geld hebben ingezameld. We ondersteunden daarmee de jaarlijkse actie van Rotary Lelystad en Stichting Welzijn. Ook Lelystadse middenstand sponsorden bijv. de lunches.

Deze buitengewoon goed georganiseerde én getimede vakantieweek in het ressort Paradiso aan het Bovenwater begon met een kennismaking in spelvorming en vervolgens snel het water op. Op de eerste ochtend stond waterfietsen op het programma en al snel werd het ook zwemmen. De bijgaande foto’s getuigen ervan.
Iedereen die heeft bijgedragen aan onze inzamelingsacties, mogen ervan overtuigd zijn dat hun geld prima besteed is en dat de jeugd – weliswaar niet uitgesproken – er uitermate dankbaar voor is.

Voor ons als organisatiecomité “50 jaar Pax Christi” hadden ons geen betere afsluiting van het feestjaar kunnen wensen.
De Evenementencommissie

---

Predikant Huib Stolk (PGL) neemt afscheid. Van harte uitgenodigd!

De kerkdienst is op 30 september om 10:00 in de Ontmoetingskerk

---

Volgende nieuwsbrief zal ca 16 september verschijnen.
Tot op die dag kan kopij gestuurd worden.

---

Aanmelden voor nieuwsbrieven kan nu via de rechterkolom op de website. Het afmelden en aanpassen van u profiel kan via de link onderaan dit bericht. We raden u aan dit bericht te bewaren dan wel de link op te slaan.

---

Attentie:  In verband met de Wet op de Privacy verzoeken wij u de gegevens in deze nieuwsbrief alleen voor eigen gebruik te benutten en niet voor andere verenigings- of commerciële doeleinden te gebruiken. Het bestuur van de Norbertus parochie en redactie zijn niet verantwoordelijk voor misbruik, die in welke vorm dan ook heeft plaatsgevonden.  

Om ervoor te zorgen dat onze nieuwsbrief altijd in uw postvak binnenkomt, voeg daarom altijd  nieuwsbrief.paxchristi@parochienorbertus.nl  toe aan uw adresboek.
Als u nu of in de toekomst liever geen nieuws of post meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door onderaan deze pagina op opzeggen te klikken.