Vastenactie 2018 Norbertusparochie

Uitbreiding Josephschool voor dove en gehoorbeperkte kinderen in Sri Lanka

vastenactie2018-aDe veertigdagentijd is een tijd van bezinning en van soberheid en solidariteit met de mensen in de wereld die het minder goed getroffen hebben dan wij. Om dat gestalte te geven is er de jaarlijkse vastenactie. Wij willen ons daarbij samen met de Christoffelparochie en de Thomas á Kempis-parochie richten op de uitbreiding van een school voor arme dove kinderen in noordwest Sri Lanka. Dit is één van de projecten van de Stichting Hulp Aan Sri Lanka (HAS) waarvoor emeritus pastoor Theo van der Sman zich sterk inzet.

 

vastenactie2018-b
Uitgestoten arme mensen
Sri Lanka heeft ruim 22 miljoen inwoners. Globaal is 70% boeddhist, 15% hindoe, 7% moslim en 6% christen Hoewel de industrie en het toerisme sterk groeit leeft bijna 20% van de bevolking onder de armoedegrens.
Daaronder zijn o.a. veel ‘scavengers’, arme mensen die noodgedwongen op straat leven. Ze reinigen de stad en de straat. Ze horen tot de laagste kaste en zijn uitgestoten door de samenleving. Kinderen en met name gehan-dicapte kinderen worden vaak aan hun lot overgelaten.

Stichting Hulp Aan Sri Lanka
vastenactie2018-cDe stichting HAS, waarvan Theo van der Sman voorzitter is, wil juist deze allerarmsten in Sri Lanka helpen ongeacht hun religie. Die hulp betreft vooral de bouw van huizen voor daklozen, de bouw van scholen, zorginstellingen en gemeen-schapshuizen. Verder coördineert ze de financiële adoptie van arme kinderen en studenten, etc.
De stichting HAS heeft een zusterorganisatie, NEDLA Frienschip foundation, op Sri Lanka met mensen uit vrijwel alle bevolkingsgroepen waarvan Theo van der Sman ook voorzitter is. Omdat zij de situatie en gebruiken op Sri Lanka goed kennen kunnen zij ook efficiënt hulpaanvragen beoordelen. Ook coördineren zij de uitvoering van de projecten ter plekke.
De stichting HAS heeft vele sponsoren o.a. bedrijven, serviceclubs, adoptie-sponsoren, parochies, etc. Theo van der Sman gaat 2 á 3 keer per jaar, veelal met een aantal sponsoren, naar Sri Lanka om projecten en adoptiegezinnen te bezoeken en nieuwe hulpvragen te beoordelen.

Josephschool voor gehoorbeperkte kinderen
vastenactie2018-dIn Kuliyapitiya in noordwest Sri Lanka wordt een groep van ca 45 doofstomme en gehoor-beperkte kinderen opgevangen door de zusters van Onze Lieve vrouw van Altijddurende Bijstand, een Pakistaans/Sri Lankaanse congregatie. Zij doen er alles aan om deze kinderen goed op te vangen en onderwijs te geven. De omstandigheden waarin zij leefden waren vaak erbarmelijk. HAS/NEDLA heeft hier een nieuwe St Josephschool gebouwd die begin 2016 is geopend. Deze school is tevens verblijf voor deze kinderen. Met behulp van Vastenactie Eigen Doel heeft de Christoffel-parochie hiervoor in 2016 meubilair en in 2017 leermateriaal aangeschaft.

Uitbreiding St Joseph school nodig.
De school wil graag een tweede gebouw op het schoolterrein bouwen. In dit gebouw zullen voorzieningen komen waarmee de kinderen allerlei praktische en huishoudelijke vaardigheden leren zodat ze in de toekomst een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden. Omdat deze activiteiten vooral Huidige St Joseph school buiten schooltijden plaatsvinden zal het gebouw tijdens schooltijd benut worden om peuters, kleuters en kinderen met een beperking op te vangen. De bouwkosten voor dit gebouw zijn begroot op €24.300.

Onze uitdaging
Via een Eigen Doel project van Vastenactie wil de Norbertusparochie samen met de Christoffel- en de Thomas á Kempis parochie in 2018 deze uitbreiding van de school financieren. De landelijke Vastenactie heeft ons project goedgekeurd en zal onze actieop-brengst met max. 30% verhogen als we ons streefbedrag halen.
Dat betekent dat we als samenwerkende parochies €18.700 moeten inzamelen om dit project te kunnen realiseren nl:

Streef opbrengst parochies €18.700
Bijdrage land. Vastenactie      5.610
Totale streef opbrengst       €24.310

Het is voor ons, MOVers van de drie parochies, een enorme uitdaging om samen een goede actieopbrengst te bereiken bij alle 17 geloofsgemeenschappen om dit mooie project te kunnen realiseren.
Laat de vastentijd een tijd zijn van bezinning op onze levensweg en op de gerechtigheid in onze wereld. En even wat minderen voor de ander die het minder goed getroffen heeft?

U kunt bijdragen aan dit Vastenactie-project via de daarvoor bestemde collecten in de vastentijd en door een gift over te maken op de bankrekening van uw geloofsgemeenschap:
Locatie Biddinghuizen NL19 INGB 0006 234 256
Locatie Nunspeet       NL03 RABO 0347 505 120
Locatie Dronten          NL46 RABO 0112 500 021
Locatie Lelystad         NL35 RABO 0348 172 583
Locatie Swifterbant     NL72 RABO 0112 502 075
Bij alle nummers geldt: t.n.v. Parochie H. Norbertus Dronten onder vermelding van project Theo van der Sman. De budgethouders zorgen dan dat het overgemaakte geld op de juiste plek terecht komt. De stichting HAS en de kerk heeft een ANBI erkenning waardoor de giften (deels) aftrekbaar zijn van de belasting.

Verbondenheid met het project.
vastenactie2018-eMede via de mensen van de stichting HAS waaronder Theo van der Sman zullen we u op de hoogte houden van de vorderingen van het project.

Info: www.stichtinghas.nl en www.vastenactie.nl

De gezamenlijke MOV’s

Reacties zijn gesloten.