Pastoor Boogers vertrekt!

Mededeling van het pastoraalteam en besturen van de parochies Thomas a Kempis, H. Norbertus en H. Christoffel. (bestemd om voorgelezen te worden in het weekend van 7/8 april 2018)

Beste parochianen,

Pastoor Hans Boogers gaat onze parochies als pastoor verlaten. Per 1 mei aanstaande heeft hij een nieuwe benoeming geaccepteerd als pastoor in de stad Utrecht. Tot 1 juni blijft hij als pastoor aan onze parochies verbonden.

Op Sacramentsdag, 3 juni, zal hij in de Heilige Stede in Hasselt voor het laatst in onze parochies als pastoor voorgaan. We wensen pastoor Boogers veel succes toe in zijn nieuwe benoeming en danken hem zeer voor de mooie jaren die we samen hebben mogen beleven.

Zijn opvolger is pastoor Ton Huitink. Pastoor Huitink zal op vrijdagavond 15 juni geïnstalleerd worden als pastoor van onze drie parochies.  De locatie waar dit zal plaatsvinden zal te zijner tijd bekend gemaakt worden.

We wensen pastoor Ton Huitink een mooie tijd toe in onze parochies en vertrouwen op een vreugdevolle en collegiale samenwerking.

Reacties zijn gesloten.