Mariadevotie

Gebed tot Maria

Heilige Maria, Moeder van God,
laat mijn hart blijven als het hart van een kind,
zuiver en doorzichtig als een heldere bron.

Vraag voor mij een hart vol eenvoud,
dat niet opzettelijk bezig blijft
met het koesteren van eigen leed.

Een hart, dat zich blij weet te geven,
dat mensen-zwakheid verstaat,
en teder weet mee te lijden.

Een trouw een edelmoedig hart,
dat geen weldaad vergeet
en geen aangedaan leed nadraagt.

Maak mijn hart mild en nederig, liefde gevend
zonder aanspraak te maken op wederliefde
blij als het in een ander hart plaats mag maken
voor uw goddelijke Zoon.

Een hart, groot en onoverwinnelijk,
dat geen ondank sluit
en geen onverschilligheid moedeloos maakt.

Een hart gekweld van verlangen
naar de verheerlijking van uw Zoon,
gewond door zijn liefde
en voor wiens wonden slechts de hemel
genezing kan brengen.

L.de Grandmaison SJ

Een nieuwe litanie

Moeder, glimlach van God,
stille glans van het moeder-zijn,
‘moeder’ blijf je voor ons, ondankbare bedelaars,
die niet erg veel zin meer hebben om te bedelen.

Moeder, zachte hand,
die ik meen te kunnen missen met m’n harde kop ;
zuiver als een dauwdroppel,
helder als een zilveren klok in de zomeravond,
zo gaaf en luid wenkt uw uitgestoken hand.

Moeder in mijn twijfels,
geef mij een flinke duw,
als ik de beslissende sprong niet waag.

Moeder van mijn jong enthousiasme,
maak me sterk tegen de sceptische lach
van de ‘grote’ mensen in mijn wereld.

Moeder in mijn onstandvastigheid
bij ogenblikken en vlagen van lafheid :
trek me weg van de lokkende dwaalwegen
binnen mijn overladen gelukswereld.

Moeder in mijn moedeloosheid,
als ik bezwijk onder de zweep van de routine,
toon mij hoe ik aan de saaie, rimpelloze vijver
van mijn dagelijks gedoe
vergeten bloemen weet te plukken en te sieren.

Moeder, binnen de wereld van mijn luidruchtigheid
moet je wel glimlachen bij het zien
van mijn lawaaierige onervarenheid
en droef te moede zijn,
als ik komedie speel :
ik ben niet eerlijk en eenvoudig genoeg,
om met u te spreken en naar u te luisteren.

Theo Willemen

mariadevotie

Reacties zijn gesloten.