Bisdombedevaart Lourdes 2018

Van 28 april t/m 5 mei 2018 gaat het aartsbisdom Utrecht op bedevaart naar Lourdes. In deze bedevaart staat ontmoeting centraal. In Lourdes gaat het om de ontmoeting met Maria en via haar met de Levende Heer. Maar ook voor de onderlinge ontmoeting is natuurlijk volop gelegenheid. Pelgrims leren elkaar tijdens een bedevaart goed kennen, zo is de ervaring. Die contacten gaan vaak over de grenzen van de eigen geloofsgemeenschap of parochie heen. En ze duren langer dan de bedevaart: niet zelden ontstaat een band die levenslang standhoudt.

Anno 2017 zijn christenen hier weer een kleine groep. Mgr. Eyk gaf tijdens de startbijeenkomst aan: “Dat kan een gevoel geven van eenzaamheid. Maar in Lourdes ervaren we dat we niet alleen zijn. Daar ontmoeten we vele anderen die zijn zoals wij.

Maria is belangrijk: we vragen om haar voorspraak. Naar niemand luistert de Heer zoals Hij naar Zijn eigen moeder luistert.”.

Wie naar Lourdes komt, wordt aangeraakt door de bijzondere ervaring van saamhorigheid en ontmoetingen. Enerzijds vanuit je eigen innerlijke motieven, je persoonlijke intenties en anderzijds door het programma-aanbod van vieringen, maaltijden, excursie en contacten.

De reismogelijkheden zijn: per TGV, bus en vliegtuig.
Deze eerste oproep is beperkt, maar er komt nog een uitnodiging voor een bijeenkomst, waarin we belangstellenden uitgebreider zullen informeren.
Jaap Scholten

Voor meer informatie en/of aanmelding voor 28 juni kunt u zich wenden tot:
Maria Hebben: mariahm1955@hotmail.com (tel 06 51354538)
Marly Diepstraten: diepstraten32@hotmail.com (tel 06 18759561)

Reacties zijn gesloten.